Technisch Beroepsonderwijs in Friesland

Er was aan mij gevraagd om deze site te maken omdat er sinds 2006 het aantal leerlingen in de sector techniek sterk was gedaald, als hier niks aan werd gedaan dan is er in 2016 een groot tekort aan mensen in die sector.


Het doel van TBOF

Vanaf 2006 is het aantal leerlingen in de sector techniek in Friesland sterk gedaald. Wordt er niets gedaan, dan ontstaat er een groot tekort aan technici in 2016. De daling in Friesland bedraagt in de periode 2006 – 2011 maar liefst 43%. Gevolg is dat er, zonder extra inspanningen, een ernstige mismatch plaats gaat vinden op de arbeidsmarkt: de doorstroom naar het mbo stagneert en toekomstige vacatures in de sector techniek kunnen niet meer worden opgevuld. In Friesland hebben we er voor gekozen om alle krachten te bundelen als het gaat om opleiden in techniek. Het motto is ‘samen de schouders er onder’ willen we op dit terrein de nodige voortgang boeken. Onderwijs, bedrijfsleven en de provinciale overheid hebben in slechts enkele maanden gezamenlijk acties gekozen en een plan van aanpak uitgewerkt.

TBOF.nl

Klaar voor een samenwerking?

Vul het contactformulier in of bel ons direct